Logo

KSBond

> Sản phẩm Pro

> Sản phẩm ProA

> Sản phẩm P-note

KOS

Giao dịch KOS

KOS là giải pháp tối ưu hoá nguồn vốn nhàn rỗi của khách hàng, gắn chặt với thương hiệu KSS để tiến tới hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân toàn diện.

> Kỳ hạn linh hoạt

> An tâm đầu tư

> Lợi tức đầu tư vượt trội

Bảo hiểm tặng kèm

Giao dịch bảo hiểm

Bảo hiểm tặng kèm là chương trình khuyến mại kèm theo của hợp đồng KOS nhằm bảo vệ sức khỏe toàn diện cho các đổi tác, khách hàng của KSS.

> Bảo vệ toàn diện

> Phạm vi toàn cầu

> Bảo lãnh viện phí

©2000-2022 kss.com.vn. All right reserved